Din tekst

Vinsmagning (og generalforsamling) – 15. marts

Vi starter med generalforsamling kl. 19.00.

Herefter vinsmagning af vine fra Domaine de la Combe Darroux i Beaujolais i Frankrig. Anne Dam Jessen, vinkonsulent og vinbonde, holder foredrag og vinsmagning med 5 vine fra vinga rden og fortæller om livet som vinbonde i Frankrig.

 

 

Forslag til dagsordenen skal sendes til post@hvidbjergborgerforening.dk senest d. 5. Marts.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen: Margit og Marlene på valg. Marlene genopstiller, Margit genopstiller ikke.
  7. Valg af suppleanter: 1. Suppleant: Jette Rasmussen, 2. Suppleant Gudrun Rytter, 3. Suppleant Heidi Faaborg
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant: revisor Peter Dahl, Revisor suppleant: Maja Løndal
  9. Eventuelt

Pris for vinsmagning 150 inkl vin og let tapas.

Tilmelding til vinsmagningen til Kristian Ibsen på tlf.: 5127 0832 senest d. 13. Marts

Kontakt os på post@hvidbjergborgerforening.dk
Webmaster: Maja Løndal - maja@loendal.eu

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk