Din tekst

Generalforsamling Brøndum Hvidbjerg Borgerforening 2018 

Søndag d. 11. Marts kl. 10.00 på Hvidbjerg Skole

Dagsorden

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

1)            Valg af dirigent og referent

2)            Formandens beretning

3)            Godkendelse af regnskab

4)            Behandling af indkomne forslag

5)            Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

6)            Valg til bestyrelsen

7)            Valg af suppleanter til bestyrelsen

8)            Valg af revisorer og revisorsuppleant

9)            Eventuelt

Tag endelig børnene med - vi serverer rundstykker og kaffe til alle.

Vel mødt!

Kontakt os på post@hvidbjergborgerforening.dk
Webmaster: Maja Løndal - michaelogmaja@mail.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk