Din tekst

Nyhedsbreve vedr. Hvidbjerg Aktivitetshus,

Juni 2019

Klik her

August 2016

Sommerferien er allerede for længst forbi, og vi har i arbejdsgruppen har taget arbejdshandskerne på igen og gør os klar til efterårets mange gøremål.

Siden sidste nyhedsbrev i maj 2016, har der været afholdt en ”fest” på den gamle skole. Fokus var rettet på at finde passende aktiviteter til hhv. den gamle skole, men også aktiviteter der kan føres med videre til det kommende aktivitetshus. Aktiviteter af både social og idrætsmæssig karakter var på dagsorden.

Der bliver sideløbende med aktivitetshusets øvrige initiativer arbejdet videre med yderligere tiltag, der fremmer brugen af skolens nuværende muligheder og det lokale sammenhold.

Som flere sikkert har bemærket, har den gamle smedje i Hvidbjerg skiftet ejer. Det har medført, at indsamlingsbarometer samt informationsstander er blevet demonteret, indtil vi finder en ny og passende placering.

Som tidligere nævnt sluttede ”barometer-standen” på godt og vel kr. 800.000,00 som er helt fantastisk flot. Når barometret igen bliver hejst, bliver det med en ny målestok. Nemlig de 5 mio. som aktivitetshuset er budgetteret til.

Vi starter med de kr. 800.000,00 der allerede er givet tilsagn om ved lokale donationer. Den kommende periode vil afgøre om vi når målet på de 5 mio., når vi kender svaret fra de forskellige fonde, Skive Kommune m.fl.

Information om udviklingen med indsamlingsarbejdet vil tilgå løbende og i takt med udviklingen.

Udformningen og indretningen af huset vil der også blive kigget på i den kommende tid. Forløbet med de tidligere omtalte visionsseminarer har medført, at både hus og aktiviteter formentlig skal gentænkes og re-designes. Det skal sikres og forudsættes, at huset tilgodeser krav og ønsker til både samvær og aktiviteter i videst mulige omfang.

Der er fortsat ingen tvivl om, at der både for arbejdsgruppen bag huset, men også for lokalområdet i det hele taget, ligger en stor opgave i vente. Vi er fortsat optimistiske omkring projektet, og håber på fortsat opbakning fra lokalområdet og tilhørende ildsjæle.

 

Aktivitetsgruppen pr. 21/5 2016:

Karsten Musgård

Anders Rask

Anders Pedersen

Hans Kolding

Jacob Rytter

Jørn H. Andersen

Kontakt os på post@hvidbjergborgerforening.dk
Webmaster: Maja Løndal - maja@loendal.eu

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk